Bemutatkozás

A Magyar Kormány, lépéseket kívánt tenni annak érdekében, hogy valóra váljanak a 2010. május 22-én benyújtott Nemzeti Együttműködés Programjában „A jövő építése: az ifjúság és a sport támogatása” fejezetében rögzítettek. Már a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról (Nemzeti Sportstratégia) is kimondta, hogy olyan stadionkorszerűsítési programra van szükség, amelynek célja a labdarúgó-stadionok megkezdett fejlesztésének befejezése, 4-5, az UEFA előírásainak megfelelő, világverseny megrendezésére is alkalmas multifunkcionális stadion létrehozása. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója az első projekt a Nemzeti Sportstratégia ezen célkitűzéseinek megvalósítására.

A Nagyerdei Stadion Debrecen, országszerte ismert sportlétesítmény, azonban a létesítmény 2012. év végi állapotában nem képes megfelelően hozzájárulni egy megyei jogú város lakossági, közösségi céljainak eléréséhez.

 

A debreceni hagyományok a stadiont és a város, jelentős létszámú rendezvényeit is a Nagyerdőhöz kötik. A pihenőerdő és az ahhoz a belvárosból vezető útvonal szorosan kapcsolódik a helyiek életébe, a stadion és a közelben található egyéb létesítmények látogatása a város kultúrájának része.

A város szerkezete szempontjából mindenképpen szükséges a sportlétesítmény, illetve a terület multifunkcionális jellegének biztosítása, a környezet megújítása, ennek elsődleges eszköze a stadionrekonstrukció elvégzése.

 

A stadiont évtizedek óta a hamarosan 110 éves múltra visszatekintő Debreceni Vasutas Sport Club (a továbbiakban: DVSC) futballcsapata használja.

 

A stadionrekonstrukció keretében UEFA 4. kategóriájú stadion előírásait teljesítő stadion kialakítása a cél, valamint a létesítmény ellátja az első osztályú futballklubok hazai bajnokságban támasztott igényeit. A stadion alkalmas lesz a válogatott szintű nemzetközi mérkőzések befogadására, nemcsak európai, hanem világrendezvény-szinten is.

 

A beruházás állami-önkormányzati beruházásként valósul meg az alábbiak szerint:

 

  • a Stadion építésének kivitelezési feladataira a Magyar Állam és a Debreceni Megyei Jogú Város 2011. május 31. napjával megalapította a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.-t, mely a beruházás teljes lebonyolítását végzi.

 

  • az állam az 1262/2010 (XI.30) kormány határozat 1.4. pontja alapján a projekt megvalósításához 12,5 milliárd Ft tervezéséről gondoskodik a nemzeti erőforrás miniszter alá tartozó fejezetben. Az EMMI a Társaság részére 2011. évben 400 millió forint, míg 2012. évben 3,75 milliárd forint, míg 2013. évben 8,35 milliárd forint, 2014. évben 1,793 milliárd forint támogatást nyújtott.

 

  • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Tőketartalékként a Projekttársaság tulajdonába adja az 1/1 hányadban tulajdonát képező, a Debreceni Körzeti Földhivatal ingatlan nyilvántartásában, Debrecen II. kerület 22334 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett sporttelep” megjelölésű, a tulajdoni lap szerint 38.655 nm területű ingatlant

 

  • a beruházás eredményeként felújított stadion a projekttársaság tulajdonába kerül, a rekonstruált stadiont a 1262/2010 (XI.30) kormány határozat 1.2. pontja szerint a Projekttársasággal kötött szerződés alapján Debrecen Megyei Jogú Város üzemelteti, ezt a 1256/2012. (VII.19.) Kormány határozat módosította, ennek értelmében a Társaság piaci alapon pályázatot írt ki az üzemeltetésre.

 

A Társaság az előkészítő munkákat követően ténylegesen 2011. év végén kezdte meg a működését. A 2011. év alapvető feladata a beruházás előkészítésének megszervezése volt. A 2012 év az építési engedélyes terv elkészítését célozta meg. A 2013/14-ben elvégzett feladatok a következőképpen foglalhatók össze:

 

A Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. 2013. január 28-án a Stadion kivitelezésére irányuló szerződést írt alá a Hajrá Debrecen építőipari konzorciummal, melynek célja egyrészt a tenderterveken alapuló kiviteli tervek elkészítése, másrészt a kivitelezés lebonyolítása.

A kivitelezéshez szorosan kapcsolódva közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került mind tervellenőri feladatok, mind műszaki ellenőri tevékenység ellátására egy-egy társaság.

 

Ezzel párhuzamosan a Társaság megkötötte a 2013. évi támogatási szerződését is a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, illetve a 2012. évi támogatás felhasználásával, elfogadott módon, elszámolt a Támogató felé. Ezzel biztosítva a projekt és a társaság folyamatos finanszírozását.

A Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötötte a 2014 évi támogatási szerződést is.

 

Az építkezés megkezdéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk 2013. január 21-én, a bejelentést megtettük mind a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mind pedig a Debreceni Járási Hivatalhoz.

 

A NS rekonstrukciós munkái 2013 01.28.-án megkezdődött és végig az eredeti ütemterveknek megfelelően folytatódott. A kivitelezési folyamat a Beruházó, Kivitelező, Projektvezető, a Mérnök és a közreműködő szakértők és szakhatóságok együttműködésével, 61 kooperációs értekezlet megtartásával az eredeti határidők tartásával a sikeresen 2014.04.24.-én lezárt műszaki átadás átvétellel zárult.

 

A HBm-i Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a létesítmény használatbavételi engedélyét 2014 04.25.-én adta ki.

Az eredetileg megfogalmazott kormányzati elvárás alapján a Nagyerdei Stadion Kft a NS teljes körű üzemeltetési feladatainak 20 éves időtartamra szóló ellátására 2014. 04.28.-án szerződést kötött az MSE Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Kft-vel. Ezen szerződés jelenleg is érvényben van, az üzemeltetési tevékenység szerződésszerű!